Historia

Historia

Komitet Założycielski wyłoniony spośród osób zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych w trakcie zebrania, które odbyło się 14 grudnia 1995 r., podjął uchwałę o utworzeniu Związku Zawodowego „KADRA” przy KWK „MARCEL” . W spotkaniu założycielskim uczestniczyło 11 osób. Zarząd związku utworzyli: Zdzisław Mędygrał – przewodniczący oraz Bogusław Konieczny i Zygmunt Heliosz - wiceprzewodniczący. 28 grudnia 1995 r. został złożony wniosek o wpisanie ZZ „KADRA” przy KWK „Marcel” do rejestru Związków Zawodowych. Zgodnie ze statutem uprawnione do jego reprezentowania były trzy wspomniane wyżej osoby.

II zjazd ZZ „KADRA” odbył się 14 lutego 2000 r. Wybrano wówczas Zarząd na lata 2002-2004 w składzie: Bogusław Konieczny – przewodniczący, Bożena Wolnicka i Czesław Szulczyk – wiceprzewodniczący, członkowie – Krzysztof Gołasz, Wojciech Kroemer, Jerzy Mackiewicz, Damian Tomiczek, Jerzy Zimoń i Halina Nosal. Funkcje przewodniczącego Komisji Rewizyjnej objął Mariusz Konopka, wiceprzewodniczącą została Iwona Zimończyk, zaś członkiem Kazimierz Zieleźny.

W trakcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, które odbyło się 6 marca 2004 r. w klubie NOT, zostały przeprowadzone kolejne wybory do Zarządu ZZ „KADRA”. W zebraniu uczestniczyło 49 delegatów z 10 okręgów wyborczych. Skład Zarządu po wyborach przedstawiał się następująco: Bogusław Konieczny – przewodniczący, Krzysztof Gołasz – wiceprzewodniczący, Wojciech Kroemer – wiceprzewodniczący, Leon Topol – skarbnik, Edward Kubica - sekretarz, członkowie – Adam Kozubek, Lucjan Fojcik, Bogdan Bajer, Jacek Kowalczuk.

Ostatnie wybory do Zarządu ZZ „Kadra”, odbyły się w dniu 23.05.2016 r. W wyniku wyborów wybrano Przewodniczącego Związku i Zarząd na lata 2016-2020. :

Edward Kubica – Przewodniczący

 

Wojciech Kroemer – Wiceprzewodniczący

 

Adam Kozubek – Wiceprzewodniczący

 

Krzysztof Gołasz – Wiceprzewodniczący

 

Jakub Jankowski – Wiceprzewodniczący

 

Adam Ledwoń – Sekretarz

 

Michał Domagalski – Członek Zarządu

 

Arkadiusz Nowak – Członek Zarządu

 

Wojciech Majzner – Członek Zarządu

 

Grzegorz Gwoździk – Członek Zarządu

 

Adam Kryst – Członek Zarządu

 

Ireneusz Heliosz – Członek Zarządu

 

Jacek Porażka – Członek Zarządu

 

Leopold Rok – Członek Zarządu

Skład Zarządu w tej chwili przedstawia się następująco:

Jakub Jankowski – przewodniczący

 

Adam Ledwoń – wiceprzewodniczący 

 

Adam Kozubek – wiceprzewodniczący

 

Adam Kryst – wiceprzewodniczący 

 

Robert Bryja – wiceprzewodniczący

 

Arkadiusz Nowak – członek Zarządu 

 

Jacek Porażka – członek Zarządu 

 

Michał Domagalski – członek Zarządu 

 

Tomasz Żmijewski – członek Zarządu 

 

 Wojciech Cieślik –  członek Zarządu 

 

Andrzej Ryszka – członek Zarządu 

 

Adam Parma – członek Zarządu 

 

Ireneusz Jendrowiak – członek Zarządu