Świadczenia statutowe dla członków ZZ KADRA

Świadczenia statutowe dla członków ZZ KADRA dotyczy czynnych, pracujących członków :

– przejście na emeryturę, urodzenie dziecka – 250 zł
– zgon: dziecka, ojca, matki, teścia, teściowej – 250 zł
– śmierć członka związku – 500 zł
– paczka żywnościowa za chorobowe powyżej 30 dni – 100 zł
– tzw, „golonkowe” dla osób nie biorących udziału w dorocznej karczmie piwnej (na podstawie rachunku lub faktury, dane na stronie w sekcji „kontakt”) – 100 zł

Świadczenia statutowe dla członków ZZ KADRA - emerytów :

– zniżki na bilety na koncerty, kabarety, przedstawienia, itp., 
– zniżki na udział w festynach i innych wydarzeniach organizowanych przez ZZ KADRA, 
– dofinansowania do wycieczek organizowanych przez ZZ KADRA z funduszu socjalnego dla członków i ich rodzin zgodnie z regulaminem ZFŚS,
– dofinansowanie dla członka ZZ KADRA, z funduszu związkowego, do jednej wycieczki, w kwocie maksymalnie 300 zł ,
– bezpłatny udział w corocznym uroczystym wręczeniu kordzików (impreza organizowana w okresie barbórkowym)