Świadczenia statutowe dla członków ZZ KADRA

Świadczenia statutowe dla członków ZZ KADRA dotyczy czynnych, pracujących członków

– przejście na emeryturę, urodzenie dziecka – 250 zł
– zgon: dziecka, ojca, matki, teścia, teściowej – 250 zł
– śmierć członka związku – 500 zł
– paczka żywnościowa za chorobowe powyżej 30 dni – 100 zł
– tzw, „golonkowe” dla osób nie biorących udziału w dorocznej karczmie piwnej (na podstawie rachunku lub faktury, dane na stronie w sekcji „kontakt”) – 90 zł